ERÄMAA KUUSAMON PILKKIVIIKON KISASÄÄNNÖT

 

1§ Erämaa Kuusamon Pilkkiviikon kilpailut ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille. Kilpailijan tulee tuntea kilpailusäännöt ja noudattaa niitä. Kaikissa Pilkkiviikkoon kuuluvissa kisoissa noudatetaan näitä sääntöjä.

 

Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) Yleinen sarja

b) Naisten sarja

c) Veteraanit (60v)

d) Nuorten sarja (12-18v.)

e) Nuoret (-12v)

 

2§ Sarjojen sijoituksista kilpailevat kaikki kilpailuun ko. sarjassa ilmoittautuneet.

 

3§ Kilpailuun osallistumismaksu on:

Yleisessä sarjassa: 15 €/osallistuja/kilpailu.

Naisten sarjassa: 15 €/osallistuja/kilpailu.

Nuorten sarjassa: 5 €/osallistuja/kilpailu.

Veteraaneissa: 15 €/osallistuja/kilpailu.

 

4§ Pilkkinen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjä hankkii kalavedenomistajan luvan, joten kilpailuihin osallistujan ei siitä tarvitse huolehtia.

 

5§ Kilpailuaika on kilpailukalenteriin merkitty aika kussakin kilpailussa. Järjestelyolosuhteiden niin vaatiessa voi järjestävä taho muuttaa kilpailuaikaa tai paikkaa.

 

Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin ja siirryttävä välittömästi maalialueelle. Siirtymäaika kisan lopussa on puoli tuntia.

 

6§ Kilpailualue on selvästi merkittävä karttaan sekä jäälle, mikäli sekaannukset ovat mahdollisia. Pilkkiminen tämän ulkopuolella on kielletty. Kilpailuun osallistuvilta on liikkuminen ja pilkkiminen kilpailualueella kielletty kisapäivänä ennen kilpailua. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailun aikana on kielletty.
Järjestäjät i
lmoittavat vuosittain harjoittelukiellon alkamispäivän.

 

Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkkittyjä jääteitä sekä merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty ilman asianomaisen suostumusta. Kilpailun aikana jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn. Järjestäjien toimesta alueella olevat pyydykset on merkittävä sekä suoritettava riittävä jäätiedustelu. Kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Puhelimen käyttö hätätapauksissa sallittu.

 

7§ Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin tai vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormyska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

 

8§ Kilpailukalaksi hyväksytään kaikki kalat harjusta lukuun ottamatta. Mikäli punnittavaksi tuotujen kalojen joukossa on harjuksia, saalista ei punnita. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle, eikä työntää takaisin avantoon, pois lukien lain määräämät alamittaiset kalat, jotka tulee laittaa takaisin avantoon. Muut kalat on tuotava järjestäjän määräämään paikkaan.

 

Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on palkintosijojen kohdalla sama, jaetaan sija.Palkintosijojen kohdalla jaettavan sijan ja jakamatta jääneiden sijojen palkintojen arvo lasketaan yhteen ja jaetaan tasan jaettavalle sijalle sijoittuneiden kesken. Tasatuloksella CUP-pisteet lasketaan yhteen  ja jaetaan, tasan sijoittuneiden kesken.

 

Kussakin kisassa palkitaan jokaisen sarjan kuusi (6) parasta kilpailijaa.

 

10§ Nuorten sarjassa (-12v) pilkkiville nuorille saa nimetä tukihenkilön. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa syötin laitossa sekä kalan irrottamisessa, mutta ei osallistua pillkimiseen eikä voi itse osallistua kilpailuun missään sarjassa. Sama tukihenkilö voi avustaa useampaa kuin yhtä nuorta.

 

11§ Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Nuorten sarjassa osallistuvilla jääkaira ei ole pakollinen. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

 

12§ Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

 

13§ Kilpailun järjestäjä nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

 

14§ Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuulla.

15§ Siirtymä ajat: lähtö 15min, paluu 30min

 

16§ Harjoittelukielto

       Pilkkiviikon harjoittelukielto kisajärville 8.4.2013-21.4.2013